Är Capitalbox samma företag som Ferratum?

CapitalBox hette ursprungligen Ferratum Business. Bolaget har bytt namn, men är fortfarande en del av Ferratum Group. CapitalBox är därmed i allt väsentligt samma företag som Ferratum Business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *