Prioritet Finans

Factoring

Att använda sig av ett bolag som håller på med factoring, som Prioritet Finans, kan vara en smart lösning för just dig och ditt företag, särskilt om du har ett litet eller medelstort företag. Factoring innebär att du antingen säljer en faktura vidare till factoringbolaget genom fakturaköp, eller också att du belånar fakturan. Vad är vitsen med det undrar du kanske? Jo, i vissa lägen så kan det vara en smart åtgärd att sälja en faktura direkt till ett factoringbolag istället för att vänta på att kunden ska betala.

Ett factoringbolag betalar i regel ut pengar för din faktura mer eller mindre på en gång så att du har pengarna nästan direkt. Tiden som det tar för dem att betala ut pengarna kan variera något. Du kan ha pengarna inne på ditt eget konto senare samma dag. Det kan också dröja till nästa arbetsdag eller nästa bankdag. Ibland i vissa lägen kan det kanske ta något längre tid. En fördel med Prioritet Finans är att de utlovar att man har pengarna efter lunch om man lämnar in en faktura på morgonen.

Gör som så många andra

Ett av de företag som erbjuder factoring är företaget Prioritet Finans som är en etablerad aktör. Med Prioritet Finans så kan du enkelt och smidigt sälja en eller flera fakturor efter ditt behov och du får snabba besked. Prioritet Finans är den största aktören i Sverige när det gäller fakturaköp och de är mer än dubbelt så stora som den närmaste konkurrenten. Över 6 000 företag säljer sina fakturor till Prioritet Finans varje år.

En fördel för företag är att de kan sälja många, men även enstaka, fakturor till Prioritet Finans när företagens likviditet inte är den bästa. Det betyder inte att affärerna går dåligt, snarare tvärtom, det kan vara för stor orderingång. Och pengarna kan vara viktiga att få in på en gång om man till exempel vill kunna investera i en ny maskin eller nytt material omgående.

Inkasso

Alla företag är beroende av att deras kunder betalar sina fakturor och under ett företags tid händer det minst en gång att en kund blir försenad med att betala fakturan eller i värsta fall går kunden i konkurs. För egenföretagare och småföretagare är det extra sårbart när en kunds fakturainbetalning uteblir eftersom man oftast har mindre kapital än de större bolagen.

När en betalning uteblir börjar man alltid med att skicka en påminnelse till kund, ibland med ett förseningsbelopp, och om inte detta hjälper kan det gå så långt att man måste driva fakturan till inkasso. Detta är en lång process som också tar tid, och denna tid är inte alltid så lätt att hitta när man är småföretagare.
Nu finns det hjälp för dig som saknar kundbetalningar. Genom att använda en inkassotjänst från Prioritet finans kan du släppa tanken på att själv försöka få kunden att betala sin faktura. Professionell personal på Prioritet finans tar sig an denna uppgift. Självklart börjar man inte med att göra en försenad betalning till ett inkassoärende, utan man tar kontakt med kunden och försöker få en förklaring till varför betalningen uteblivit.

Som småföretagare och enskild näringsidkare kan du känna dig trygg med denna service. Prioritet finans har ett gott track record; närmare 99 % av deras uppdrag klaras upp och företaget får sin betalning. Självklart händer det att vissa kunders fakturor hamnar hos inkasso och då driver Prioritet finans detta med van hand.

Ta det säkra före det osäkra och se till att du alltid får betalt för det arbete som du tillhandahåller. Med osäkra kunder som fördröjer sin betalning blir också din egen företagsverksamhet osäker. Genom ett stabilt kassaflöde kan du utveckla och driva ditt företag och låta en extern part ta hand om fakturaprocessen och indrivning av försenade fakturor.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *