Företagslån till handelsbolag

Var säker på att du har koll innan du tar ett företagslån till handelsbolag, läs om personlig borgen och personligt- och solidariskt ansvar.
Ägare i ett handelsbolag planerar att ta ett företagslån. De gör en budget med hjälp av försäljningskalkyler och förväntade framtida kostnader.

Vad du bör tänka på innan du tar företagslån i enskild firma.

Man skulle kunna säga att handelsbolag är ett mellanting i jämförelse med enskild firma och aktiebolag. Med handelsbolag menas också kommanditbolag, som är en form av handelsbolag. Handelsbolag är juridiska personer, de har därmed möjlighet att ingår juridiska avtal. Detta till skillnad mot enskild firma (enskild näringsverksamhet som det egentligen heter), som inte är en juridisk person. Skillnaden är att en firmatecknare till en enskild firma personligen ingår juridiska avtal, inte firman (ägaren är den juridiska personen). Medan i ett handelsbolag är det bolaget, inte ägarna, som står som den juridiska personen därmed ingår avtalen.

Personligt och solidariskt ansvar

Däremot gällande företagets skulder gentemot utomstående fordringsägare, exempelvis vid ett företagslån, har ägarna ändå ett personligt och solidariskt ansvar. Det innebär att skulle bolaget inte kunna betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga att täcka dessa skulder privat. Så även om det är en särskillnad mellan bolagets och ägarnas privata ekonomi kan bolagsmännen tvingas gå in med privata pengar om bolaget har skulder det inte kan betala. Detta till skillnad mot aktiebolag då ägarna oftast inte är personligt ansvariga för företagets skulder. De går istället in med aktiekapital när bolaget startas upp.

Personlig borgen i handelsbolag

Utöver det personliga och solidariska ansvaret kräver också många långivare personlig borgen vid företagslån. Det innebär att du som ansöker om lånet behöver ta på dig personligt ansvar för att företagslånet återbetalas. Så även om avtalet är mellan handelsbolaget och långivaren är du som ansöker om lånet ändå återbetalningsskyldig. Detta gäller förstås endast om bolaget inte kan betala skulden, vilket är en anledning till att låna ansvarsfullt. Därför ligger det extra mycket i ditt intresse, som ägare i ett handelsbolag, att inte låna för mycket. 

Budget för att ta företagslån

När du funderar på att ta ett företagslån bör du se över hur mycket pengar bolaget behöver. Du bör också räkna ut hur mycket det extra kapitalet är värt och bolaget har råd att betala per månad. Hur mycket kapitalet är värt avgör hur mycket ränta, och avgifter, du kan tänka dig att betala. Detta kan hjälpa dig när du ska ta ställning till låneerbjudanden. Genom att veta vad är beredd att betala vet du snabbt om ett låneerbjudande ligger inom denna gräns eller ej.

En av de viktigaste aspekterna är hur mycket bolaget kommer ha råd att betala tillbaka per månad. Om betalplanen har för höga avbetalningar är risken att bolaget kommer hamna efter, vilket kan innebära flera kostnader. De flesta långivare använder sig av månadsbetalningar, är en månadsbetalning försenad kan det tillkomma påminnelser och förseningsavgifter. Det innebär också en risk för dig som ägare eftersom bolagsmännen är personligt ansvariga att betala skulden.

Låna ansvarsfullt till ditt bolag

Att låna ansvarsfullt innebär att inte ta onödiga företagslån och inte låna en större summa än bolaget behöver. Inte heller bör du låna mer än bolaget har råd att betala tillbaka, och det i en rimlig takt. Läs igenom avtal och villkor samt vad den effektiva räntan för företagslånet är. Se också till att alla i bolaget som berörs av lånet är informerade och har godkänt lånet.

Information till delägare

Eftersom att ett handelsbolag har två eller fler delägare, d.v.s. bolagsmän, behöver fler ta ställning till låntagande. Innan du tar ett lån behöver du därför prata med och få godkännande av dina andra delägare. I synnerhet eftersom personligt och solidariskt ansvar gäller. Solidariskt ansvar innebär att delägarna ska betala bolagets skulder kan en av delägarna tvingas betala skulden. Denne får sedan i sin tur kräva var och en av de andra delägarna på sina respektive andelar av skulden.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *