Aktiebolag är en vanlig och populär bolagsform. Företagsformen har många fördelar, såsom att aktiebolaget är en juridisk person. Det innebär att företaget kan ingå juridiska avtal. Något som kan vara extra viktigt när det kommer till att ta företagslån och andra ekonomiska avtal. Detta eftersom det är aktiebolaget, och inte du som privatperson, som ingår avtalet. Därmed är det också oftast bolaget som är ansvarigt, exempelvis för att återbetala ett företagslån. Till skillnad mot exempelvis enskild näringsverksamhet då firmatecknaren är den juridiska personen och därmed är ansvarig. När en ägare av en enskild firma tar ett företagslån är ägaren personligt skyldig att betala tillbaka lånet om firman inte kan betala.

Aktiebolag och personligt ansvar

Vid uppstart av ett aktiebolag betalar ägarna minst 50 000 kr i kapital, så kallat aktiekapital. Storleken av aktiekapitalet skiljer sig beroende på om det är ett privat aktiebolag eller publikt aktiebolag. Man ska också meddela hur mycket varje aktie ska vara värda samt hur aktiefördelningen ser ut. Delägarna i ett aktiebolag är då oftast inte personligt ansvariga för företagets skulder. Istället kan aktiekapitalet användas för att täcka företagets skulder, vid en konkurs.

Personlig borgen

Det finns dock undantag från denna regel gällande aktiebolag och skyddet för ägare. Många långivare kräver att du går in med personlig borgen för att få ta ett företagslån. Detta innebär att om aktiebolaget inte kan betala företagslånet är du, personligen, skyldig att återbetala lånet. För andra företagsformer är personlig borgen inte fullt lika relevant som för aktiebolagsägare. De som har enskild firma eller handelsbolag är personligt eller solidariskt ansvariga för företagets skulder gentemot utomstående. Medan aktiebolagsägare går in med aktiekapital men därefter är ägarna oftast inte ansvariga för skulderna i företaget.

Om du äger ett aktiebolag och tar ett företagslån då du accepterar personlig borgen är du dock ansvarig för skulden. Personlig borgen vid företagslån är samma sak som att gå in som borgensman när någon annan tar ett lån. Om den personen inte kan betala blir borgensmannen återbetalningsskyldig för den resterande skulden. Detsamma gäller personlig borgen vid företagslån.

Kreditupplysning på aktiebolag

Ytterligare en aspekt som är bra att ha i åtanke vid företagslån är att långivaren ofta gör en kreditupplysning. Vilket kreditupplysningsföretag som gör kreditkontrollen varierar mellan olika långivare. Många långivare tar också en kreditupplysning på dig privat, i synnerhet när du går in med personlig borgen. Om långivaren använder sig av UC sparas denna i deras register och påverkar därmed aktiebolaget och din privata ekonomi. Därför väljer många långivare att använda Creditsafe åtminstone gällande den persoliga kreditupplysningen. Därmed påverkas inte din personliga kreditvärdighet av låneansökan.

Det är viktigt att jämföra företagslån och långivare. Försök dock att inte göra för många låneansökningar, i synnerhet inte om flera av långivarna använder t.ex. UC. För att undvika att det görs många kreditupplysningar på dig och ditt aktiebolag har vi några tips.

  1. Skicka inte in ansökningar till alla långivare det första du gör. Läs först igenom villkor, ränta och avgifter hos flera långivare. Du kanske kan utesluta några långivare redan i detta stadie. Sedan kan du skicka in ansökan till den/de långivare som verkar passa dina förutsättningar bäst.
  2. Ansöker du hos flera långivare, försök att hålla dig till långivare som använder t.ex. Creditsafe, som inte sparar kreditkontrollen. Alternativt skicka in ansökan till långivare som använder sig av kreditupplysningar från olika bolag.
  3. Ansök via en tjänst som samlar olika långivare, t.ex. Lendo eller Ponture.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra läste även
Lendo

Lendo

Lendo förmedlar företagslån upp till 500 000 kr över max 36 mån. Säkerhet i bolaget krävs ej, däremot krävs personlig borgen.